Zorgverleners van het federaal netwerk

COMA RECUPERATIE SCHAAL NEDERLANDSTALIGE HERZIENE VERSIE

 

Verder is dit deel van de site is voorbehouden aan zorgverleners die deelnemen aan het studieproject inzake de uitwerking van een gestandaardiseerd opvolgings- en registratiesysteem voor de patiënten in een vegetatieve en minimaal bewuste toestand van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Om uw login et paswoord te bekomen contacteer : Quentin Noirhomme