Zorgnetwerk voor coma, vegetatieve en minimaal bewuste patiënten

Voor patiënten die na een coma evolueren naar een vegetatieve of minimale bewustzijnstoestand is er vaak een gebrek aan aangepaste huisvestingsstructuren en verzorging. In de chronische fase van hun aandoening verblijven deze patiënten immers in diverse structuren (acute diensten van ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen) die niet bedoeld zijn om op een continue, algemene en specifieke manier te voldoen aan hun ernstige zorgbehoevendheid (intensieve zorg). Dit veroorzaakt problemen zowel op het vlak van de zorgkwaliteit (onaangepast personeel en materiële middelen) als op het vlak van de nabijheid en toegankelijkheid van de zorg.

De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid heeft hierom, voor wat de sector van revalidatie en chronische zorg betreft, een coherent, algemeen en toegankelijk beleid te ontwikkeld. Een beleid dat garant staat voor het bieden van adequate verzorging aan de juiste patiënt, op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen, waarbij de continuïteit binnen het zorgnetwerk zelf gewaarborgd blijft. Het gaat er dus om te komen tot een optimale afstemming tussen een aanbod van homogene verzorging en de behoeften aan revalidatie en chronische verzorging.

Sinds 1994 bestaat er dus in België een aangepast zorgnetwerk voor patiënten in een (persistent) vegetatieve status (PVS) of minimale bewustzijnstoestand (ook minimaal responsieve status genoemd MRS) wat ook toelaat gestandaardiseerde medische en epidemiologische gegevens te vergaren.

 

Contactpersoon van het federaal project en netwerk
Wiet Raets : Tel.: 02/524.85.93